Archiwum kategorii: Szkoły aerogios

Liceum w Nowym Sączu

Liceum w Nowym Sączu

Liceum w Nowym Sączu

Zespół Szkół Katolickich imienia bł. P. J. Frassati w Nowym Sączu to jednostka, do której należą: Liceum Sztuk Plastycznych i Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia.

Każdy, kto chce tam się uczyć, odwiedzając serwis: zsk.szkola.pl, pozna program wychowawczy-profilaktyczny. Opiera się on na pięknym stwierdzeniu że “Całość zadania wychowawcy katolickiego zorientowana jest ku integralnej formacji człowieka”. Najważniejszy jest więc ostateczny sens samego człowieczeństwa.

Jeżeli chodzi o Katolickie Liceum Sztuk Plastycznych, to jest to od 2019 roku 5-letnia szkoła, w której można zdobyć wykształcenie w zawodzie plastyk. Czesne za jeden rok nauki, w podziale na 12 miesięcy, wynosi tutaj 310 zł. Ale jest szansa zwolnienia z opłat, kiedy ma się trudną sytuację finansową i spory talent. Trzeba nadmienić, że szkołę prowadzi Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe, a jej oficjalnym patronatem jest Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Chłopcy i dziewczęta mogą wybierać z następujących specjalizacji: techniki malarskie, aranżacja przestrzeni, fotografia i film, fotografia artystyczna, formy rzeźbiarskie, techniki graficzne czy formy użytkowe.

W przypadku Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej, to nauka trwa tutaj 6 lat. Placówka przygotowuje do zawodu muzyka, ale także kształci ogólnie na poziomie dotychczasowego gimnazjum a także liceum z maturą. Tak aby starać się o przyjęcie, należy mieć umiejętności muzyczne na poziomie wymaganym w szkole muzycznej II stopnia. Interesującą ofertą jest możliwość indywidualnego programu i toku nauczania. Po ukończeniu przystępuje się do matury. Trzeba również zdać egzamin dyplomowymy z gry na instrumencie bądź śpiewu.